Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen houdt zich aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van privacy. Natuurlijk stellen we de gegevens die via deze site worden verzameld, niet ter beschikking aan derden. Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze heeft verstrekt. We behandelen alle gegevens die door de website verzameld worden, strikt vertrouwelijk.

ANALYTICS

Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen wil graag weten hoe de site door bezoekers wordt gebruikt. Daarom verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld aantallen bezoekers, de pagina's die bezocht worden, de duur van het bezoek en het tijdstip. Deze informatie is niet te herleiden tot individuele personen.

ANDERE SITES

Op de site van Wereldlichtjesdag Nijmegen staan links aan naar andere websites. Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen neemt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze sites met uw persoonsgegevens omgaan.