De website van Wereldlichtjesdag Nijmegen is met zorg en aandacht gemaakt. Desondanks kan de Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op de site. Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortkomt uit het gebruik van deze informatie.

Op deze site staan links naar andere sites. Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.