Het is fijn als zo veel mogelijk mensen, voor wie dat relevant is, op de hoogte zijn van het bestaan van Wereldlichtjesdag Nijmegen. Daarom zijn we blij met aandacht in de media. We proberen de media adequaat te informeren over de ontwikkelingen rond Wereldlichtjesdag met persberichten en vrij beschikbare beelden.

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat de herdenkingsbijeenkomst niet vrij toegankelijk is. We gaan, in verband met sfeer en privacy, zeer terughoudend om met aanwezigheid van pers op de avond zelf. Alleen fotografen of journalisten die we voorafgaand aan de avond gesproken hebben en toestemming hebben gegeven kunnen we toegang verlenen. We hopen hiervoor op begrip.